Mirabella Mulder

Exploring the World of Sustainable
Waste Water Management

Meer over Mirabella

Ondersteuning en advies

Mirabella Mulder Waste Water Management ondersteunt en adviseert vanuit een technologische invalshoek in projecten in de (afval)waterwereld. Met meer dan 20 jaar ervaring is Mirabella Mulder Waste Water Management bekend met nagenoeg alle technische, technologische en organisatorische aspecten van communale afvalwaterzuivering. Zowel op het gebied van inhoudelijke technologische vraagstukken als op het gebied van integraal projectmanagement kan Mirabella Mulder Waste Water Management u in projecten ondersteunen. Ook op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe duurzame concepten en innovatieve afvalwatertechnologie.

Duurzaamheid, bedrijfsvoering en kosten

Evenwicht vinden tussen duurzaamheid, bedrijfsvoering en kosten. Zonder alle overige wensen en randvoorwaarden uit het oog te verliezen. En alle project-betrokkenen uiteindelijk trots en tevreden op het behaalde projectresultaat zijn.
Dat is de uitdaging die Mirabella Mulder graag met u aangaat.

Uw project een succes

Mirabella Mulder Waste Water Management kan u helpen om van uw project een succes te maken. Mirabella Mulder heeft zich de laatste jaren met name onderscheiden door het mogelijk te maken om innovatieve technologie toe te passen, die voor de Nederlandse praktijk ongebruikelijk is. Zonder uit het oog te verliezen dat deze technieken net zo robuust, betrouwbaar, onderhoudsvriendelijk en bedrijfsvoeringsvriendelijk zijn, als de conventionele technieken.

Afvalwatertechnologie

Referentie
2019/2020
Nadere verkenning ombouw rwzi Ootmarsum van hybride membraaninstallatie naar klassieke nabezinking, Waterschap Vechstromen, Almelo
Referentie
2016/2020
Deelname onderzoeksgroep continue aerobe slibkorreltechnologie, Delfluent Services, Den Hoorn
Referentie
2019
Opstellen CO2 footprint model en richtlijnen haalbaarheidsstudies innovatieprogamma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater