Verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater

Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (STOWA/Ministerie I&W)

Mirabella Mulder is een expert op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater. Al meer dan 10 jaar is zij bij diverse projecten betrokken als ontwerper, technoloog en projectmanager. In 2019 is het innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater van start gegaan. Dit programma stimuleert en ondersteunt technologieën welke op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om nu direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Interessante technologieën worden onderzocht op technische haalbaarheid en vergeleken met bewezen technologieën op CO2-footprint, effluentkwaliteit en kosten. Indien een innovatie beter scoort op één van deze punten en kansrijk is voor toepassing in de praktijk in de komende 5-7 jaar worden pilots uitgevoerd. 

                                                                                                                    

                                                         

Snel op de hoogte zijn van wat het innovatieprogramma inhoudt?

Het innovatieprogramma is recent gepresenteerd op de Aquatech Amsterdam in november 2019. Alle 20 projecten zijn gepitcht in 7 minuten in 4 thema’s van elk een uur. Binnen een uur ben je volledig op de hoogte van wat er speelt binnen een thema.

Mirabella Mulder ondersteunt STOWA bij de uitvoering van het innovatieprogramma microverontreinigingen op het gebied
van projectmanagement, inhoudelijke kwaliteitsborging en kennisdeling. Hiervoor heeft Mirabella Mulder een interactief CO2-footprintmodel gemaakt en richtlijnen opgesteld waaraan een haalbaarheids-en pilotstudie moet voldoen, inclusief uitgangspunten voor het ontwerp en kostenberekeningen.

Overige projecten van Mirabella Mulder Waste Water Managementop het gebied van verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater

PACAS

Lees meer

De Schone Maaswaterketen

Lees meer